• Home
  • Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trang web https://khamcungchuyengia.com, được quản lý bởi công ty TNHH Sáng Tạo Việt có trụ sở tại số 1 Lương Yên – Hai Bà Trưng – Hà Nội, Và ai là Biên tập viên Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn trong khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và việc sử dụng các dịch vụ của Khamcungchuyengia, đó là tất cả thông tin nhận dạng bạn hoặc có thể nhận dạng bạn trực tiếp hoặc gián tiếp.

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Khamcungchuyengia là Đỗ Thành Đạt, bạn có thể liên hệ qua email: dothanhdat.soict@gmail.com và trên điện thoại 0973613694. Khamcungchuyengia rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính bảo mật và bí mật của thông tin liên quan đến khách truy cập / người dùng dịch vụ của Trang web.

Các điều khoản sau đây của Chính sách này liên quan đến cả việc sử dụng Khamcungchuyengia.com bởi một khách truy cập đơn giản và người dùng đã đăng ký. Việc sử dụng trang web của chúng tôi và đăng ký, cũng như việc sử dụng chung các dịch vụ trực tuyến của Khamcungchuyengia.com, bao hàm sự chấp nhận vô điều kiện, sự đồng ý, chấp thuận, phê duyệt và đồng ý của người dùng truy cập với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân chúng tôi theo dõi.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư và Chính sách quyền riêng tư của Khamcungchuyengia để được thông báo về thông tin do bạn thu thập khi bạn truy cập Trang web Khamcungchuyengia.com và khi bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến của mình, cách sử dụng chúng và làm thế nào để bảo vệ nó, và quyền của bạn là gì. Bằng cách truy cập trang web và sử dụng các dịch vụ internet của Khamcungchuyengia.com, bạn cấp cho Khamcungchuyengia sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn, như được nêu chi tiết trong Chính sách này.

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng bạn có quyền thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi Khamcungchuyengia.com. Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể liên hệ với Khamcungchuyengia và không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi Khamcungchuyengia.

Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể liên hệ với Khamcungchuyengia thông qua support@khamcungchuyengia.com hoặc với nhân viên bảo vệ dữ liệu Khamcungchuyengia tại dothanhdat.soict@gmail.com hoặc trên điện thoại 0973613694.

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho Khamcungchuyengia. Người dùng nên nhớ rằng trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, nhưng Khamcungchuyengia không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thông lệ và điều kiện về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó.

MỌI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

1. Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi

Để cung cấp cho người dùng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu anh/chị cung cấp cho Khamcungchuyengia thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm:
• Họ và Tên
• Chi tiết liên lạc như địa chỉ nhà và số điện thoại di động
• Địa chỉ email
• Tên người dùng và mật khẩu nếu khách truy cập tạo tài khoản trên Trang web
• Mã bưu điện
• Giới tính
• Ngày sinh
• Nhận xét / đánh giá của người dùng đối với cuộc hẹn y tế được thực hiện thông qua Khamcungchuyengia
• Mọi thông tin và thông tin liên lạc nói chung được cung cấp bởi người dùng khách truy cập bằng email hoặc thư đến Khamcungchuyengia.

2. Dữ liệu cá nhân được thu thập tự động từ trình duyệt của bạn trên Trang web của chúng tôi:

Khamcungchuyengia.com có thể ghi và thu thập tự động, nhưng không giới hạn ở các loại thông tin sau đây khi truy cập người dùng khách truy cập trên trang web của chúng tôi:
• Địa chỉ IP,
• máy chủ tên miền,
• loại máy tính có quyền truy cập vào trang web của chúng tôi,
• các loại trình duyệt được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi,
• nguồn hoặc URL được tham chiếu có thể đã hướng người dùng đến trang web của chúng tôi và
• các trang và thông tin bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi.
Dữ liệu này giúp chúng tôi hiểu lưu lượng truy cập trang web của chúng tôi, chẩn đoán sự cố máy chủ, quản lý trang web của chúng tôi cũng như điều chỉnh và cải thiện thông tin và dịch vụ.

3. Vị thành niên

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi càng sớm càng tốt. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi có thể đã thu thập thông tin từ trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@khamcungchuyengia.com

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khamcungchuyengia.com sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập cho khách truy cập / người dùng dịch vụ Internet của mình cho các mục đích sau:
• Để xem hồ sơ của các bác sĩ trong mạng lưới của Khamcungchuyengia.
• Để cung cấp khả năng bổ nhiệm trực tuyến với các bác sĩ hợp tác.
• Để cung cấp cho người dùng của trang web các tài liệu thông tin cá nhân, theo nhu cầu của họ.
• Đối với mục đích thống kê, bằng cách phân tích thông tin chúng tôi thu thập để giúp cải thiện hồ sơ của bác sĩ / người dùng của chúng tôi, chúng tôi theo dõi và phân tích việc sử dụng Trang web, nâng cao chức năng của nó và định hình tốt hơn nội dung và thiết kế của nó.

• Đối với việc cung cấp dịch vụ điện báo cuối cùng, nếu bác sĩ / người dùng mong muốn.
• Đối với các thông tin công cộng chung về các vấn đề y tế.
• Để trả lời các câu hỏi y tế được gửi bởi người dùng-khách truy cập thông qua trang Khamcungchuyengia.com trên Facebook (https://www.facebook.com/khamcungchuyengia/), được chúng tôi liên lạc với các bên thứ ba (các bác sĩ cộng tác của mạng lưới của chúng tôi).

• Đối với các mục đích cụ thể cho từng trường hợp, chẳng hạn như thu thập các ứng dụng cho các nhà tài trợ.
• Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và để thực hiện các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, thực thi tuân thủ Điều khoản sử dụng của Trang web của chúng tôi và bằng mọi cách bảo vệ quyền của chúng tôi và quyền của người dùng của chúng tôi.

• Ngoài các mục đích được liệt kê ở trên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho bất kỳ mục đích nào khác, miễn là chúng phù hợp với mục đích ban đầu mà dữ liệu cá nhân của bạn đã được thu thập và luôn luôn có chi phí của bạn và với chi tiết để kết thúc sự đồng ý của bạn.

Hồ sơ hồ sơ: Hồ sơ có nghĩa là xử lý tự động dữ liệu cá nhân bao gồm việc sử dụng chúng để đánh giá các khía cạnh cá nhân nhất định của một người tự nhiên, nhờ vào việc đưa ra các quyết định có thể tạo ra hiệu lực pháp lý cho cá nhân. Doctoranytime.gr thực hiện hồ sơ của khách truy cập – người dùng và bác sĩ sử dụng dịch vụ trực tuyến của họ cho các mục đích sau:

• Để gửi cho người dùng Trang web tạo tài khoản Khamcungchuyengia.com với thông tin y tế và đề xuất về các vấn đề sức khỏe thú vị theo nhu cầu và lựa chọn của họ.
• Để người dùng Trang web có trang an toàn cá nhân của riêng họ, nơi họ có thể xem chi phí của từng dịch vụ y tế và lịch sử của các cuộc hẹn với bác sĩ và trung tâm chẩn đoán mà họ truy cập và dễ dàng thực hiện và / hoặc sửa đổi các cuộc hẹn của họ .
Khamcungchuyengia.com thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng.

TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Khamcungchuyengia.com tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chỉ chia sẻ thông tin người dùng trong những trường hợp nhất định. Chúng tôi cung cấp thông tin về bạn cho các công ty, ứng dụng hoặc người khác trong các trường hợp được liệt kê dưới đây:

• Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ liên quan đến trang Internet của chúng tôi và / hoặc quản lý cuộc gọi của Khamcungchuyengia.com, chẳng hạn như quản lý cơ sở dữ liệu, dịch vụ bảo trì, trung tâm cuộc gọi và các hoạt động tiếp thị internet. Các bên thứ ba này sẽ chỉ có quyền truy cập vào thông tin của bạn để thực hiện các nhiệm vụ trên thay mặt chúng tôi.

• Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bác sĩ cộng tác với mục đích phục vụ nhu cầu y tế của bạn, ví dụ như khi bạn giải quyết các yêu cầu y tế thông qua địa chỉ Facebook của chúng tôi (https://www.facebook.com/khamcungchuyengia/), trong đó chúng tôi đang quảng bá cho các bác sĩ của mạng lưới Khamcungchuyengia.com.

• Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn trong trường hợp Trang web của chúng tôi được đổi hoặc sáp nhập với một công ty khác hoặc một giao dịch kinh doanh tương tự diễn ra. Tuy nhiên, Trang web của chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách tiết lộ khác biệt trong hoặc gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản của bạn trước khi thông tin của bạn được chuyển và tuân theo chính sách bảo mật khác.

• Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn để điều tra, ngăn chặn hoặc hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm tàng đối với tính toàn vẹn về thể chất hoặc các quyền và lợi ích khác của bất kỳ người nào trong trường hợp vi phạm Điều khoản Sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc nếu pháp luật yêu cầu và trong các trường hợp khác mà chúng tôi tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết.

• Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn để đáp lại lệnh triệu tập của tòa án, lệnh điều tra, tố tụng của tòa án, lệnh của tòa án, thủ tục pháp lý hoặc các hành động thực thi pháp luật khác của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, bao gồm Cơ quan bảo vệ dữ liệu và Giám sát bảo vệ dữ liệu khác để bảo đảm và bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc thách thức các yêu sách chống lại chúng tôi.

• Ngoài những điều trên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ được tiết lộ cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin và sau đó với sự đồng ý của bạn, nếu cần.
• Xin lưu ý rằng các bên thứ ba có thể thu thập dữ liệu về bạn một cách độc lập, bao gồm địa chỉ IP và thông tin về các trang web bạn truy cập và các liên kết bạn nhấp qua, cookie, nhấp vào liên kết hoặc phương tiện khác trên truy cập hoặc xem quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xem “Cookies” bên dưới.

THỜI GIAN XÁC NHẬN THÔNG TIN

Khamcungchuyengia.com sẽ giữ dữ liệu cá nhân được thu thập bằng email/ hoặc bằng bản cứng trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích xử lý nêu trên và miễn là tuân thủ điều này là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi trước Tòa án và trong mọi trường hợp miễn là phải hoàn thành giai đoạn giới hạn theo luật định.

THÔNG BÁO / CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐẾN CÁC BÊN THỨ BA

Khamcungchuyengia.com không bán dữ liệu cá nhân của người dùng và có thể liên lạc với bên thứ ba chỉ để thực hiện các mục đích được cung cấp trong Chính sách này và cung cấp dịch vụ trực tuyến. Khamcungchuyengia.com đảm bảo bằng hợp đồng các biện pháp cần thiết để bảo mật và bảo mật dữ liệu cá nhân được quản lý thay mặt cho bên thứ ba.
Khamcungchuyengia.com không truyền dữ liệu cá nhân ra ngoài Việt Nam.

AN TOÀN THÔNG TIN

Khamcungchuyengia.com thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi sự vô tình hoặc không phá hủy, mất mát, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc truy cập và bất kỳ xử lý bất hợp pháp nào đối với dữ liệu cá nhân mà nó quản lý. Tuy nhiên, bất chấp sự trung thực của Khamcungchuyengia.com và mọi nỗ lực để lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng trong một môi trường an toàn, không công khai.

Lưu ý rằng không có bảo mật hoàn chỉnh hoặc hoàn hảo và Khamcungchuyengia.com không đảm bảo rằng sẽ không có tiết lộ vô ý về dữ liệu cá nhân của bạn. Người dùng phải thông báo ngay cho Khamcungchuyengia.com hoặc Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Khamcungchuyengia, trong trường hợp thông tin liên lạc của anh ta bị mất, đánh cắp hoặc sử dụng mà không có sự cho phép của anh ta Trong trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ xóa thông tin liên hệ của bạn khỏi tài khoản của bạn và chúng tôi sẽ cập nhật hồ sơ của chúng tôi cho phù hợp.

Khi người dùng truy cập gửi thông tin đến trang web Khamcungchuyengia.com bằng cách điền vào các biểu mẫu trực tuyến có liên quan hoặc gửi email, để phục vụ yêu cầu hoặc cung cấp dịch vụ từ Khamcungchuyengia.com, thông tin phải được cung cấp chính xác.

Thông tin được cung cấp bởi người dùng truy cập để phục vụ yêu cầu của họ được coi là bí mật và chỉ được chuyển cho người liên quan trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền nếu khách truy cập sử dụng trái với quy tắc sử dụng của Khamcungchuyengia.

Đặc biệt là cái sau có thể được coi là phù hợp khi việc sử dụng trang web Khamcungchuyengia của người dùng khách truy cập vi phạm quy tắc hoạt động của nó. Trong trường hợp này, tất cả thông tin người dùng của khách truy cập cũng như địa chỉ IP của nó có thể là một phần của bất kỳ nghiên cứu nào nếu được yêu cầu để bảo vệ quyền của Khamcungchuyengia.com.

Trong trường hợp gửi dữ liệu đến trang web của Khamcungchuyengia.com, những điều này không được trái với luật pháp Việt Nam và đạo đức đối với việc sử dụng internet nói chung cũng như không bị thay đổi bởi khách truy cập – người dùng thực hiện xuất bản hoặc cố ý từ những người khác.

Những dữ liệu này có thể được Khamcungchuyengia sử dụng mà không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Khamcungchuyengia bởi người dùng khách truy cập cung cấp chúng. Mỗi người dùng-khách truy cập chịu trách nhiệm cho việc sử dụng Khamcungchuyengia.com và chỉ có thể sử dụng dịch vụ của mình cho mục đích hợp pháp và hợp pháp.

Thành viên người dùng không được phép sử dụng Khamcungchuyengia.com theo cách có thể phá hủy, vô hiệu hóa hoặc làm hỏng máy chủ hoặc mạng của chúng tôi hoặc theo cách can thiệp vào việc sử dụng và khai thác Khamcungchuyengia.com từ bất kỳ người dùng-khách truy cập-người dùng khác. Nó cũng bị cấm người dùng khách truy cập tạo tài khoản giả với mục đích lừa đảo, thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác bằng mọi cách.

Khamcungchuyengia.com có quyền tìm kiếm bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào do vi phạm các điều cấm trên của người sử dụng khách và tiến hành bất kỳ hành động pháp lý, thủ tục và biện pháp pháp lý bổ sung hoặc tư pháp pháp lý nào nhằm ngăn chặn vi phạm của những điều khoản này.

Khamcungchuyengia có quyền đưa ra chỉ định và không giới hạn đối với bất kỳ hành động nào sau đây: a) ghi lại và lưu trữ bất kỳ thông tin liên lạc nào của người dùng với trang web, bao gồm địa chỉ email và câu hỏi-câu trả lời cho bác sĩ hoặc người khác; (b) điều tra bất kỳ khiếu nại nào trong trường hợp có bất kỳ giao tiếp nào không tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của giao tiếp đó và quyết định rút hoặc yêu cầu theo quyết định của mình để rút thông tin liên lạc đó; (c) rút thông tin liên lạc và được gửi bởi dữ liệu và thông tin người dùng của khách truy cập được coi là xúc phạm, trái pháp luật hoặc gây rối hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng của Khamcungchuyengia.

QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có thể thực hiện các quyền sau đây, nếu thích hợp:
• quyền truy cập, để tìm hiểu dữ liệu nào chúng tôi xử lý, cho mục đích gì và cho ai,
• quyền cải chính, sửa chữa mọi thiếu sót hoặc không chính xác của dữ liệu của bạn
• quyền xóa, xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi, nhưng nếu việc xử lý không còn cần thiết
• quyền hạn chế xử lý trong trường hợp đặt câu hỏi về tính chính xác của dữ liệu của bạn
• quyền di động để có được dữ liệu của bạn ở định dạng có cấu trúc và thường được sử dụng
• quyền phản đối, cụ thể là bạn không muốn dữ liệu của mình được sử dụng để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả mâu thuẫn trong đào tạo hồ sơ.

Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng gửi một mẫu đơn có liên quan đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Khamcungchuyengia.com tại dothanhdat.soict@gmail.com hoặc suport@khamcungchuyengia.com
Khamcungchuyengia.com cam kết cung cấp cho bạn, theo khả năng về mặt kỹ thuật, với các phương tiện tự động thực hiện các quyền của bạn và đáp ứng các yêu cầu của bạn về nguyên tắc miễn phí, trừ khi các yêu cầu của bạn được lặp lại thường xuyên và vì khối lượng họ có cho chúng tôi hành chính chi phí, mà bạn sẽ phải chịu gánh nặng.

Khamcungchuyengia.com sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu liên quan trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày nhận. Tuy nhiên, nếu do sự phức tạp của yêu cầu của bạn hoặc do lượng thông tin không thể đáp ứng yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày.

Khamcungchuyengia.com có quyền không đáp ứng yêu cầu của bạn nếu nó rõ ràng không có cơ sở hoặc quá mức, thông báo cho bạn các lý do để không đáp ứng yêu cầu đó.

Cookie

Cookie là gì và tại sao chúng ta sử dụng chúng?
Chúng là những mẩu thông tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính để xác định trình duyệt được sử dụng trong khi duyệt các trang web. ID thiết bị được tổng hợp từ các thành phần hệ thống có sẵn, có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin tác nhân người dùng (phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản hệ điều hành) hoặc số nhận dạng do thiết bị tạo, như số nhận dạng của Apple cho nhà quảng cáo, số nhận dạng Apple dành cho nhà cung cấp, ID Android của Google hoặc ID quảng cáo Google Play Store. Cookies và các công nghệ tương tự có thể được sử dụng để ghi nhớ các mục như ID người dùng và tùy chọn.

Sử dụng cookie giúp các trang web của chúng tôi dễ dàng ghi nhớ thông tin về chuyến thăm của bạn bằng cách thu thập thông tin hữu ích về tùy chọn tìm kiếm của bạn. Vì vậy, trải nghiệm tìm kiếm sẽ được cải thiện trong lần tiếp theo bạn ghé thăm chúng tôi.

Ngoài ra, cookie giúp chúng tôi xem hiệu suất và lưu lượng truy cập của Trang web của chúng tôi, cải thiện phần trình bày và nội dung của nó, theo sở thích của khách truy cập.

Những cookie nào chúng ta đang sử dụng?
Một số hoặc tất cả các cookie được mô tả dưới đây có thể được lưu trữ trong trình duyệt. Bạn có thể xem và quản lý cookie trong trình duyệt (tuy nhiên, trình duyệt di động có thể không cung cấp khả năng hiển thị này).
Trong số các loại cookie khác nhau có sẵn, Khamcungchuyengia.com thu thập thông tin được mô tả ở trên thông qua các cookie sau:

1. Hoàn toàn cần thiết

Các cookie cần thiết về mặt kỹ thuật là điều cần thiết cho hoạt động đúng đắn của trang Web của chúng tôi, cho phép bạn duyệt và sử dụng các chức năng của nó. Những cookie này không nhận ra danh tính cá nhân của bạn.
Không có các cookie này, chúng tôi không thể cung cấp hoạt động hiệu quả cho Trang web của chúng tôi.
Ngoài ra, các cookie này cho phép Trang web của chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn của bạn, chẳng hạn như kích thước phông chữ để cung cấp các tính năng nâng cao và được cá nhân hóa.

2. Cookie hiệu suất

Tại Khamcungchuyengia.com, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Google, Facebook, Ahrefs và Crazy Egg để ghi lại số liệu thống kê lưu lượng truy cập cũng như để phục vụ các quảng cáo được nhắm mục tiêu.
Những cookie này thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, ví dụ: trang nào bạn truy cập thường xuyên hơn. Những cookie này thu thập thông tin tổng hợp, ẩn danh không xác định khách truy cập. Chúng chỉ được sử dụng để cải thiện hiệu suất của một trang web.

Bạn không muốn sử dụng cookie?
Bạn có thể bật, tắt hoặc thậm chí xóa hoàn toàn cookie thông qua các tùy chọn thiết lập trong trình duyệt của bạn.
Ví dụ: trong Chrome, bạn có thể nhấp vào menu Chrome và sau đó chọn Cài đặt / Quyền riêng tư / Cài đặt nội dung và thay đổi cài đặt cookie cho phù hợp với sở thích của bạn.

Nếu bạn chọn tắt cookie, một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng.
Thông tin thêm về các loại cookie có sẵn tại http://www.allaboutcookies.org. Nếu bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để kiểm tra hoặc xóa cookie, bạn có thể truy cập www.TheCookies.org.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH HIỆN TẠI

Bất cứ lúc nào Khamcungchuyengia.com có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng, chính sách quyền riêng tư và tất cả các điều kiện có trong đó bằng cách xuất bản phiên bản sửa đổi của những điều này trên trang web của chúng tôi và người dùng – khách truy cập phải kiểm tra mọi thay đổi và tiếp tục sử dụng không đúng cách, để chấp nhận các điều khoản và điều kiện sửa đổi và để đồng ý, đồng ý, thỏa thuận và phê duyệt của họ.

Mặt khác, họ phải không sử dụng – truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ mà nó cung cấp. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực từ việc đăng trên trang web Khamcungchuyengia.com. Khi các thay đổi được thực hiện đối với chính sách quyền riêng tư, nó sẽ được Khamcungchuyengia xem xét.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc nói chung hơn về Khamcungchuyengia, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại support@khamcungchuyengia.com hoặc tại số 1 Lương Yên – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

 

Cập nhật ngày 16/2/2019