5 cách điều trị viêm âm đạo khi mang thai theo từng loại bệnh